Практика

Практика на кафедре информатики

Оргсобрание студентов 21/06/2016

  • 1-го курса в 203рк на 09-00
  • 2-го курса в 201рк на 09-00