ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМАТИКИ

наукових досліджень (2 половина робочого дня) на 2018-2020 роки згідно з протоколу №5 засідання кафедри інформатики від 9 листопада 2017 року

Затверджені наступні теми наукових досліджень.

  1. Математичне моделювання і оптимізація складних систем з урахуванням просторових форм об’єктів.
    Науковий керівник: д.ф.-м.н., професор С.В. Яковлев.
    Анотація: Проведення фундаментальних досліджень в напрямку математичного моделювання, обчислювального інтелекту та теорії оптимізації складних систем. Синтез оптимальних конфігурацій просторових об’єктів в системах управління, спостереження і контролю.

  2. Інтелектуальні інформаційні технології в технічних і соціально-економічних системах.
    Науковий керівник: д.т.н., професор А.Г. Чухрай.
    Анотація: Розробка методів, моделей та комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень при робастном оптимальним проектуванні та діагностуванні систем в умовах параметричної апріорної невизначеності. Розробка комп’ютерної інтерактивної системи інженерного аналізу та прогнозу руху хімічно реагуючих газоповітряних сумішей в задачах промислової аеродинаміки та екології атмосфери. Розробка методів підвищення якості даних в автоматизованих системах організаційного управління. Розробка інформаційної системи комплексної оцінки якості освітніх процесів у вищих навчальних закладах. Розробка інформаційної системи розрахунку тарифів особистого страхування. Розробка інформаційних технологій навчання алгоритмам.