Пичугина Оксана Сергеевна

Пичугина Оксана Сергеевна

Доктор фізико-математичних наук, доцент

факультет СУЛА

E-mail: [email protected], [email protected]

Research Gate https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Pichugina

Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163964800

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fIZNYWYAAAAJ

LinkedIn https://www.linkedin.com/in/oksana-pichugina-b505a2a8/

ORCHID 0000-0002-7099-8967

 

 1. Біографія

Закінчила механіко-математичний факультет Харківського державного університету за спеціальністю «математика: науково-виробниче відділення». Навчалась у аспірантурі Харківського державного університету радіоелектроніки, після успішного закінчила якого захистила дисертацію на тему «Деякі методи та алгоритми на сполученнях і розміщеннях» та здобула наукове звання кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 «математичне моделювання та обчислювальні методи у наукових дослідженнях». Закінчила докторантуру Харківського національного університету радіоелектроніки. Має наукове звання доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 «математичне моделювання та обчислювальні методи», яке здобула після захисту у 2019 році дисертації «Математичне моделювання евклідових комбінаторних конфігурацій». З 2018 року працює доцентом кафедри інформатики (нині кафедри математичного моделювання та штучного інтелекту) Національного аерокосмічного  університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

У період 2013-2015 рр. проходила довгострокове стажування на кафедрі математики і статистики  факультету математики і природничих наук університету Брока (м. Сант.Катеринс, Канада). В даний час походить довгострокове стажування як науковий досліждувач у Інституті Статистики і Операційного Числення Грацького університету Карла і Франца (м. Грац, Австрія).

 1. Педагогічна діяльність

Дисципліни, що викладаються сьогодні:

Національний аерокосмічний  університетет ім. М.Є. Жуковского «ХАІ»:

 • Математичне моделювання соціально-економінчих процесів
 • Теорія прийняття рішень
 • Системи та методи прийняття рішень
 • Системний аналіз та теорія прийняття рішень
 • Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • Дискретна математика

 

Дисципліни, що викладалися раніше:

Brock University, St.Catharines, Canada

 • MATH 1P05 – Applied Calculus
 • MATH 1P06 – Applied Calculus II
 • MATH 1P12 – Applied Linear Algebra
 • MATH 1P97 – Calculus With Applications
 • MATH 1P98 – Practical Statistics
 • MATH 2P71 – Introduction to Combinatorics
 • MATH 2P75 – Introductory Financial Mathematics

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

 • Алгебра та геометрія
 • Аналіз даних
 • Економетрика
 • Математичний аналіз
 • Математичне моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
 • Математичне програмування
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Теорія оптимізації та дослідження операцій
 • Теорія ризику
 • Теорія прийняття рішень
 • Системи та методи прийняття рішень
 • Стохастичне програмування
 • Часові ряди
 • Чисельні методи

Під керівництвом Пічугіної О.С. було захищено понад 35 дипломних та кваліфікаційних студентських робіт рівнів бакалавра, спеціаліста і магістра з прикладної математики, інформатики та комп’ютерних наук, в тому числі іноземною мовою (англійська).

 1. Наукова та методична діяльність

Веде активну наукову діяльність: має понад 150 наукових та методичних публікаціїй, з яких 3 монографії, 21 (статті та матеріали наукових конференцій), що входять до науково-метричних баз Scopus і Web of Science, 7 навчальних посібників; приймає участь у наукових міжнародних, у тому числі закордонних, конференціях і семінарах.

 • Монографії
 1. Пичугина О., Брус А. Компьютерное исследование комбинаторных множеств и многогранников: Классификация. Применение в оптимизации и теории геометрических графов: монография. Saarbriicken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 144 c. ISBN: 978‑3‑659‑64672‑0.
 2. Стоян Ю. Г., Яковлев С. В., Пичугина О. C. Евклидовы комбинаторные кон­фигурации: монография. Харьков: Константа, 2017. 404 c. ISBN: 978-966-342391-3.
 3. Пичугина О. C., Яковлев С. В. Непрерывные функциональные представления в задачах дискретной оптимизации: монография. Харьков: Золотая миля, 2018. 312 c. ISBN: 978-966-1685-72-6.

 

 • Наукові публікації, що входять до науково-метричних баз Scopus і Web of Science

2020

 1. Koliechkina, L., Pichugina, O., Yakovlev, S.: A Graph-Theoretic Approach to Multiobjective Permutation-Based Optimization. In: Jaćimović, M., Khachay, M., Malkova, V., and Posypkin, M. (eds.) Optimization and Applications. pp. 383–400. Springer International Publishing, Cham (2020). https://doi.org/10.1007/978-3-030-38603-0_28. (SCOPUS)
 2. Pichugina, O., Muravyova, N.: A Spherical Cutting-plane Method With Applications In Multimedia Flow Management. In: Proceedings of the 1st International Workshop on Digital Content & Smart Multimedia (DCSMart 2019). pp. 82–93. CEUR Vol-2533, Lviv, Ukraine (2019).

http://ceur-ws.org/Vol-2533/paper8.pdf (SCOPUS)

2019

 1. Pichugina, O., Yakovlev, S.: Quadratic Optimization Models and Convex Extensions on Permutation Matrix Set. In: Shakhovska, N. and Medykovskyy, M.O. (eds.) Advances in Intelligent Systems and Computing IV. pp. 231–246. Springer International Publishing (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_17. (SCOPUS)
 2. Pichugina, O., Yakovlev, S.: Euclidean Combinatorial Configurations: Continuous Representations and Convex Extensions. In: Lytvynenko, V., Babichev, S., Wójcik, W., Vynokurova, O., Vyshemyrskaya, S., and Radetskaya, S. (eds.) Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making. pp. 65–80. Cham : Springer, Zalizniy Port, Ukraine (2019).

https://doi.org/10.1007/978-3-030-26474-1_5. (SCOPUS)

 1. Koliechkina, L., Pichugina, O.: A Horizontal Method of Localizing Values of a Linear Function in Permutation-Based Optimization. In: Le Thi, H.A., Le, H.M., and Pham Dinh, T. (eds.) Optimization of Complex Systems: Theory, Models, Algorithms and Applications. pp. 355–364. Cham : Springer (2019).

https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-21803-4_36. (SCOPUS)

 1. Pichugina, O., Yakovlev, S.: Euclidean Combinatorial Configurations: Typology and Applications. In: 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). pp. 1065–1070 (2019).

https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879912. (SCOPUS, WoS)

 1. Yakovlev, S., Kartashov, O., Pichugina, O., Korobchynskyi, K.: Genetic Algorithms for Solving Combinatorial Mass Balancing Problem. In: 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). pp. 1061–1064 (2019).

 https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879938. (SCOPUS, WoS)

 1. Yakovlev, S., Kartashov, O., Pichugina, O., Yakovleva, I.: Geometric Information and Its Mapping in Monitoring and Control Systems. In: 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering (UKRCON). pp. 1003–1006 (2019).

https://doi.org/10.1109/UKRCON.2019.8879998. (SCOPUS, WoS)

 1. Pichugina, O., Kartashov, O.: Signed Permutation Polytope Packing in VLSI Design. In: 2019 IEEE 15th International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM) Conference 4/50-4/55, Lviv (2019). (SCOPUS, WoS)

https://doi.org/10.1109/CADSM.2019.8779353.

 1. Yakovlev, S., Pichugina, O., Yarovaya, O.: Polyhedral-spherical configurations in discrete optimization problems. Journal of Automation and Information Sciences. 51, 26–40 (2019).

https://doi.org/DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v51.i1.30. (SCOPUS/переклад з російської)

 1. Yakovlev, S., Pichugina, O.: On Constrained Optimization of Polynomials on Permutation Set. In: Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019). pp. 570–580. CEUR Vol-2353 urn:nbn:de:0074-2353-0, Zaporizhzhia, Ukraine (2019). http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper45.pdf (SCOPUS)
 2. Yakovlev, S., Kartashov, O., Pichugina, O.: Optimization on Combinatorial Configurations Using Genetic Algorithms. In: Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019). pp. 28–40. CEUR Vol-2353 urn:nbn:de:0074-2353-0, Zaporizhzhia, Ukraine (2019).http://ceur-ws.org/Vol-2353/paper3.pdf (SCOPUS)

2018

 1. Yakovlev, S.V., Pichugina, O.S.: Properties of Combinatorial Optimization Problems Over Polyhedral-Spherical Sets. Cybern. Syst. Anal. 54, 99–109 (2018).

https://doi.org/10.1007/s10559-018-0011-6 (SCOPUS/переклад з російської)

 1. Yakovlev, S., Pichugina, O., Yarovaya, O.: On Optimization Problems on the Polyhedral-Spherical Configurations with their Properties. In: 2018 IEEE First International Conference on System Analysis Intelligent Computing (SAIC). pp. 94–100 (2018).

https://doi.org/10.1109/SAIC.2018.8516801 (SCOPUS, WoS)

 1. Farzad, B., Pichugina, O., Koliechkina, L.: Multi – Layer Community Detection. In: 2018 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics Optimization (ICCAIRO). pp. 133–140 (2018).

https://doi.org/10.1109/ICCAIRO.2018.00030 (SCOPUS, WoS)

 

2017

 1. Pichugina, O.: Placement problems in chip design: Modeling and optimization. In: 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S T). pp. 465–473 (2017).

https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2017.8246440 (SCOPUS, WoS)

 1. Pichugina, O., Yakovlev, S.: Optimization on polyhedral-spherical sets: Theory and applications. In: 2017 IEEE 1st Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON 2017 – Proceedings. pp. 1167–1174, Kiev (2017).

https://doi.org/10.1109/UKRCON.2017.8100436(SCOPUS, WoS)

 

2016

 1. Pichugina, O.S., Yakovlev, S.V.: Continuous Representations and Functional Extensions in Combinatorial Optimization. Cybern. Syst. Anal. 52, 921–930 (2016).

https://doi.org/10.1007/s10559-016-9894-2 (SCOPUS/переклад з російської)

 1. Пичугина, О.С., Яковлев, С.В.: Функционально-аналитические представления общего перестановочного множества. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 79, 27–38 (2016).

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.58550 (SCOPUS)

 1. Pichugina, O., Farzad, B.: A Human Communication Network Model. In: CEUR Workshop Proceedings. pp. 33–40, Kyiv (2016).

https://pdfs.semanticscholar.org/b466/b0ba604be64fa00bdf418d8d7159ff34cbf5.pdf (SCOPUS)

 1. Pichugina, O., Yakovlev, S.: Convex extensions and continuous functional representations in optimization, with their applications. J. Coupled Syst. Multiscale Dyn. 4, 129–152 (2016).

https://doi.org/10.1166/jcsmd.2016.1103 (WoS)

 

 • Методичні публікації
 1. Ємець О.О., Пічугіна О.С. Конспект лекцій з математичного програмування. Частина 1. Лінійне програмування (учбовий посібник). Полтава: Полт. ТУ. 1997. 74 с.
 2. Ємець О.О., Пічугіна О.С. Конспект лекцій з математичного програмування. Частина 2. Транспортна задача. Цілочислове програмування. Теорія ігор. Оптимізація на графах. Нелінійна оптимізація (учбовий посібник). Полтава: Полт. ТУ. 1998. 105 с.
 3. Пічугіна О.С. Математична статистика в аналізі економічної діяльності у прикладах і задачах (учбовий посібник). Полтава: Полт. ТУ. 1999. 88 с.
 4. Пічугіна О.С. Теорія ймовірностей і математична статистика. ІІ частина. Первинна обробка вибірок. Оцінки параметрів. Статистичні гіпотези (учбовий посібник). Полтава: Полт. ТУ. 1999. 104 с.
 5. Пічугіна О.С. Методичні вказівки до викон. курсової роботи з дисц. “Теорія ймовірностей і математична статистика” ч.1. Первинна обробка вибірок, інтервальне оцінювання, перевірка статистичних гіпотез (учбовий посібник). Полтава: ПолтНТУ. 2008. 58 с.

http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*4197

 1. Пічугіна О.С. Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів (учбовий посібник). Полтава: РВВ ПУСКУ. 2008. 63 с.
 2. Пічугіна О.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теорія ймовірностей і математична статистика” ч.2. Кореляційний і регресійний аналіз (учбовий посібник). Полтава: ПолтНТУ. 2010. 79 с.

http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*4135

 1. Пічугіна О.С. Лінійна алгебра. Векторна алгебра. Конспект лекцій з дисципліни «Алгебра і геометрія» для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» денної форми навчання. Полтава: ПолтНТУ. 2011. 71с.

http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*5215

 1. Пічугіна О.С. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Моделі та методи прийняття рішень в обліку і аудиті» для студентів спеціальності 7.03050106 «Облік і аудит» заочної форми навчання. Полтава: ПолтНТУ. 2011. 52 с.

http://lib.pntu.edu.ua/?module=ellib*nid*5216

 

 • Участь у закордонних наукових конференціях та семінарах
Conference Conference venue Conference dates
X International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2019) Petrovac, Montenegro September 30- October 4, 2019
International conference “Mathematical Optimization Theory and Operations Research” (MOTOR2019) Ekaterinburg, Russia July 8-12, 2019
6th World Congress on Global Optimization (WCGO 2019) Metz, France July 8-10, 2019
The 30th European Conference on Operational Research (EURO2019) Dublin, Ireland June 23-26, 2019
VI-th International Conference “Mathematical Modelling, Optimization and Information Technologies” Chisinau, Moldova October 10-13, 2018
IX International Conference “Optimization and Applications” (OPTIMA-2018) Petrovac, Montenegro October 1-5, 2018
International Conference on Innovations in Engineering, Technology and Sciences (ICIETS) Karnataka, India September 20­21, 2018
The 29th European Conference on Operational Research (EURO2018) Valencia, Spain July 8-11, 2018
ICCAIRO: International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics and Optimization Prague, Czech Republic May 19-21, 2018
14th Meeting of the EURO Special Interest Group on Cutting & Packing (ESICUP 2017) Liège, Belgium May 3-5, 2017
6th Polish Combinatorial Conference Bedlewo, Poland September 19-23, 2016
Industrial Problem Solving Workshop Toronto, Canada August 15 – 19, 2016
Introductory Workshop on Combinatorial Algebraic Geometry Toronto, Canada August 15 – 19, 2016
Industrial-Academic Workshop on Optimization in Finance and Risk Management Toronto, Canada October 5-6, 2015
The 2015 AMMCS-CAIMS Congress Waterloo, Canada Jun 7-12, 2015
Statistical and Computational Challenges in Networks and Cybersecurity Workshop Montreal, Canada May 4-8, 2015
The 2014 CMS Winter Meeting Hamilton, Canada December 5-8, 2014
Conference on Optimization, Transportation and Equilibrium in Economics Toronto, Canada September 15-19, 2014
Conference on Graph Theory, Matrix Theory and Interactions Kingston, Canada June 20-21, 2014
The Southwestern Ontario Graduate Mathematics and Statistics Conference Guelph, Canada May 20-21, 2014
22nd Ontario Combinatorics Workshop Toronto, Canada May 16-17, 2014
IV-th International Conference “Mathematical Modelling, Optimization and Information Technologies” Chisinau, Moldova March 25-28, 2014